Upplands Kyl & Värme

Andas fritt

Upplands Kyl & Värme AB är certifierade och Swedac ackrediterade inom kylteknik vilket innebär att vi utför våra uppdrag enligt gällande lagar och regler för hantering av köldmedium, trycksättning m. m. Vi är auktoriserat serviceombud för Nibe. Vi är återförsäljare av Nibe, Innova, Daikin, Mitsubishi, Sverigepumpen m fl.

Våra tjänster

Installation
Reparation och Reservdelar
Service och Underhåll
Vi installerar och gör utbytesinstallation av värmepumpar (luft-luft, frånluft, luft-vatten, bergvärme). Vi är återförsäljare av Daikin, Mitsubishi, Sverigepumpen, Innova och Nibe. Vi kan även tillhandahålla andra märken om så önskas. Behöver du luftkonditioner eller kyla är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig.
Om din värme- eller kylanläggning inte fungera kan vi komma ut och göra en felsökning. Vi är auktoriserat serviceombud för Nibe. Du kan köpa nya filter, rengöringsvätskor och reservdelar genom oss. Du kan även beställa tillbehör till din värmepump, som tex ett värmepumpsskydd eller ett tak. Vid beställning av felsökning är det bra om du…
Vi utför service på de flesta märkena på marknaden. Vi är auktoriserat serviceombud för Nibe. Som ackrediterat kontrollorgan utför vi även årskontroller. För att säkerställa bästa möjliga drift bör anläggningen ses över med jämna mellanrum. Underhållsservicen minimerar driftstörningar och förlänger livstiden på anläggningen, samtidigt som en hög besparing bibehålls. Serviceintervallen är beroende på anläggningstyp samt…

Nyheter