Luftvattenvärme

Luftvattenvärme­pump

Vad är en luftvattenvärmepump?

En luftvattenvärmepump är en pump som hämtar energin utomhus och omvandlar den till värme och varmvatten. Det fungerar genom att trycket på ett köldmedium regleras, vilket förvandlar kylig luft utomhus till vattenburen värme inomhus.

En luftvattenvärmepump består av en utedel och en innedel. Den lämpar sig att koppla till ett befintligt vattenburet värmesystem, som radiatorer eller golvvärme. Genom att installera en luftvattenvärmepump får du även varmvatten uppvärmt i samma system.

Upplands Kyl & Värme erbjuder moderna luftvattenpumpar som tål hård kyla och som effektivt tar tillvara den vattenledda värmen i ditt hus. Vi installerar luftvattenpumpar i Uppsala med omnejd, och hjälper dig självklart med reparationer, service och reservdelar när det behövs.

Varför ska jag installera en luftvattenvärmepump?

Vatten är på många sätt en bättre värmekälla än luft, eftersom vattenburen värme håller temperaturen bättre och längre än uppvärmd luft gör. Dessutom hindras inte varmvatten av väggar eller stängda dörrar, vilket är ett problem som kan uppstå med värmepumpar som producerar uppvärmd luft. Detta eftersom varmvattnet i din bostad eller fastighet transporteras i rör som inte påverkas av om ett rum är stängt.

Att installera en luftvattenvärmepump minskar tydligt och effektivt din energiförbrukning. Dessutom ökar vanligtvis värdet på ditt hus av att ha en luftvattenvärmepump installerad. En luftvattenvärmepump är alltså en mycket väl värd investering i dig och ditt hem.

Den allra största fördelen med att installera luftvattenvärmepump är dock självklart att den kan värma upp ditt hem till höga temperaturer även vid så kyliga grader som -25°C. Den har även ett SCOP 5,1 vid -20°C. En luftvattenvärmepump kan alltså användas året om vilket lämpar sig bra för vårt nordiska klimat och kalla vinternätter, speciellt här i Uppsala och söderut i Sverige där graderna sällan sjunker så lågt.

Varför ska jag installera en frånluftsvärmepump?

Det allra bästa med frånluftsvärmepumpar är som sagt att de kan nyttja luften som redan finns som energikälla. Luften inomhus har en betydligt högre energinivå än kall utomhusluft, vilket såklart är den fördel. Under sommarhalvåret, när huset inte behöver värmas upp, kan all energi som frånluftsvärmepumpen återvinner gå direkt till varmvattnet.

En annan fördel med frånluftsvärmepump är att du sänker värmeförlusten i ditt hus. Ditt hem måste ventileras för att undvika luftföroreningar samt fukt- och mögelskador, men vanligtvis släpper ventilationen samtidigt ut onödig värme. Med en frånluftsvärmepump kan den värmen alltså återvinnas, och ventilationsluften som släpps ut är kall i stället för varm.

Installera luftvattenvärmepump i Uppsala

Upplands Kyl & Värme är certifierade och ackrediterade för installation, service och reparation av luftvattenvärmepump. Vi hjälper dig att hitta rätt värmepump som passar ditt hem och befintliga energisystem.

Kontakta oss så hjälper vi dig!