Våra tjänster

Upplands Kyl & Värme AB är certifierade och Swedac ackrediterad inom kylteknik vilket innebär att vi utför våra uppdrag enligt gällande lagar och regler för hantering av köldmedium, tycksättning m.m.

Behöver du reparation av din värmepump?

Om din värme- eller kylanläggning inte fungera kan vi komma ut och göra en felsökning. Vi är auktoriserat serviceombud för Nibe.

Installation av värmepump

Vi installerar och gör utbytesinstallation av värmepumpar (luft-luft, frånluft, luft-vatten, bergvärme). Vi är återförsäljare av Daikin, Mitsubishi, Sverigepumpen, Innova och Nibe. Vi kan även tillhandahålla andra märken om så önskas. Behöver du luftkonditioner eller kyla är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig.

Service av värmepumpar i Uppsala

Vi utför service på de flesta märkena på marknaden. Vi är auktoriserat serviceombud för Nibe. Som ackrediterat kontrollorgan utför vi även årskontroller.