Service och underhåll av värmepumpar

Vi utför service på de flesta märkena på marknaden. Vi är auktoriserat serviceombud för Nibe. Som ackrediterat kontrollorgan utför vi även årskontroller.

För att säkerställa bästa möjliga drift bör anläggningen ses över med jämna mellanrum. Underhållsservicen minimerar driftstörningar och förlänger livstiden på anläggningen, samtidigt som en hög besparing bibehålls.

Serviceintervallen är beroende på anläggningstyp samt i vilken miljö den är monterad i. Rekommendationen är 1-2 år mellan servicetillfällena.