Service av värmepumpar i Uppsala

Upplands Kyl & är auktoriserat serviceombud för Nibe, och utför service på värmepumpar från de flesta märken på marknaden. Som certifierad och ackrediterat kontrollorgan utför vi även årskontroller.

När behöver en värmepump service?

För att säkerställa bästa möjliga drift bör din värmeanläggning ses över med jämna mellanrum. Med hjälp av underhållsservice förlänger du livslängden på din värmepump och minimerar driftstörningar.

Serviceintervallen varierar beroende på din anläggningstyp samt vilken miljö den är monterad i. Vi rekommenderar 1 till 2 år mellan servicetillfällena. Därför bör du alltid boka service av din värmepump om det gått mer än cirka tre år sedan senaste tillfället. På så sätt kan du enkelt undvika dyrare reparationskostnader och säkerställa att pumpen fungerar som den ska.

För att veta när det är dags för service av din värmepump kan du även hålla koll på vissa tecken på störning. Det inkluderar bland annat om din pump låter mer än vanligt eller släpper ifrån sig en konstig lukt. Det kan exempelvis betyda att pumpen är i behov av nya filter eller behöver ses över av en behörig installatör.

Du bör också vara uppmärksam på om pumpen tappar i effekt eller om dina elkostnader plötsligt ökar markant. Med hjälp av regelbunden service kan vi säkerställa att värmepumpen fungerar som den ska och hitta eventuella fel som behöver åtgärdas.

Kontakta oss på Upplands Kyl & Värme för smidig service och underhåll av din värmepump!