Installation av värmepumpar

Hos oss på Upplands Kyl & Värme kan du köpa värmepump till ditt hus eller villa. Vi erbjuder alla typer av värmepumpar, som installation av luft-luftvärmepump, luftvattenvärmepump, bergvärmepump och frånluftvärmepump. Har din befintliga värmepump tappat effekten? Vi hjälper dig även med utbytesinstallation om du är i behov av att byta ut din befintliga värmepump.

Vi är återförsäljare av Daikin, Mitsubishi, Sverigepumpen, Innova och Nibe. Om önskas, kan vi även tillhandahålla andra märken.

Utöver installation av värmepumpar kan vi dessutom luftkonditionering, AC eller annan kylning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Olika typer av värmepumpar

En värmepump finns i flera olika varianter och tekniker. Gemensamt för alla värmepumpar är att det är en värmekälla som värmer upp hemmet. Det är dessutom en värmekälla som kan spara mycket energi. Genom att kombinera el med energi från en värmepump kan hemmets energiförbrukning minsta markant.

Vilken värmepump ska jag ha?

Det finns olika typer av värmepumpar, och alla har sina fördelar. Du kan läsa mer om de olika teknikerna av värmepumpssystem nedan.

Är du osäker på vilken värmepump som passar just dig? Vi kan hjälpa dig att hitta den typ av värmepump som passar dina önskemål och behov bäst, utifrån de förutsättningar som ditt hus eller villa har. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Våra olika typer av värmepumpar

  • Luft/luftvärmepump
  • Luftvattenvärmepump
  • Frånluftvärmepump
  • Bergvärmepump

Installation av luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump är ett komplement till ett befintligt värmesystem. Det är möjligt att installera en luft-luftvärmepump för i princip alla hus, både äldre och nyrenoverade. Luft-luftvärmepumpen är inverterdstyrd ”varvtalsstyrd” vilket gör att luft-luftvärmepumpen passar många olika husstorlekar.

En luft-luftvärmepumpen består av en utedel och en innedel. Luft-luftvärmepump tar uteluften och omvandlar den till energi som sedan ger värme i huset via innedelen.

Det finns utomhusdelar som kan kopplas till flera inomhusdelar. Det är innedelens placering som avgör var utedelen bör sitta då rördragningen inte bör var för lång. Det finns olika typer av lösningar för luft-luftvärmepumpens inndel. Inför installation av luft-luftvärmepump kan du välja att ha innedelen som vägg-, tak- eller golvmodell.

En fördel med luft-luftvärmepump är att den även kan användas till luftkonditionering eller som avfuktare.

Installation av luftvattenvärmepump

En luftvattenvärmepump består också av en utedel och en innedel. Luftvattenvärmepumpen tar uteluften och omvandlar energin för att värma upp vatten. En luftvattenvärmepump lämpar sig att koppla till ett befintligt vattenburet värmesystem, som radiatorer eller golvvärme. Genom att installera en luftvattenvärmepump får du även varmvatten uppvärmt i samma system.

En modern luftvattenvärmepump kan ge mycket höga temperaturer vid -25°C ute. Den har även ett SCOP 5,1 vid -20°C. En luftvattenvärmepump kan användas året om och lämpar sig bra för vårt nordiska klimat.

Installation av bergvärmepump

Bergvärmepump är den vanligaste typen av värmepump i Sverige.

En bergvärmepump tar vara på värme i berget och omvandlar den till värme och varmvatten. För att utvinna värmen ur berget borras ett energihål där en kollektorslang läggs ner och fylls med bioetanol. Det är sedan kompressorn i bergvärmepumpen som utvinner energin från borrhålet och omvandlar den till värme och varmvatten till huset. Energikällan är konstadsfri och miljövänlig, vilket gör bergvärme till en bra långsiktig investering för plånbok och miljö.

Energihålets djup avgörs av hur stort uppvärmningsbehovet är. Att installera bergvärmepump innebär en låg driftkostnad och väldigt lite underhåll. En annan fördel med bergvärmepump är att den är oberoende av vädret vilket ger en mer jämn temperatur.

Installation av frånluftvärmepump

En frånluftvärmepump återvinner luften i huset när den passerar genom ventilationssystemet och skapar ny värme och varmvatten. Den uppvärmda luften passerar kök och våtutrymmen innan den når frånluftspumpen. Den gamla luften, som nu är kall, ventileras därefter ut.

En frånluftsvärmepump lämpar sig att koppla till ett befintligt vattenburet värmesystem där huset har fönster/väggventiler för friskluftsintag eller tillluftssystem. Om förutsättningarna finns i huset är en installation av frånluftsvärmepump relativt enkelt för våra värmetekniker.

Fördelen med frånluftsvärmepump är att inomhusluften nyttjas som energikälla. Inomhusluftens energinivå är betydligt högre än den kalla utomhusluften. Under sommarhalvåret går i princip all energi åt till varmvattnet, då huset inte behöver värmas upp.

Kontakta oss för installation av värmepump

Vi på Upplands Kyl & Värme utför installationer av värmepumpar i Uppsala med omnejd. Oavsett om du ska installera värmepump eller behöver hjälp med byte av värmepump. Kontakta våra värmetekniker idag!