Installation

Vi installerar och gör utbytesinstallation av värmepumpar (luft-luft, frånluft, luft-vatten, bergvärme). Vi är återförsäljare av Daikin, Mitsubishi, Sverigepumpen, Innova och Nibe.

Vi kan även tillhandahålla andra märken om så önskas. Behöver du luftkonditioner eller kyla är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig. Alla värmepumpar är beroende av en extern källa, t.ex. eltillskott.

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump är ett komplement till ett befintligt värmesystem.

En luft-luftvärmepumpen består av en utedel och en innedel. Luft-luftvärmepump tar uteluften och omvandlar den till energi som sedan ger värme i huset via innedelen.

Luft-luftvärmepumpen är inverterdstyrd ”varvtalsstyrd” vilket gör att luft-luftvärmepumpen passar många olika husstorlekar.

Det finns utomhusdelar som kan kopplas till flera innedelar. Det är innedelens placering som avgör var utedelen bör sitta då rördragningen inte bör var för lång. Inndedelarna finns som vägg-, tak- eller golvmodell.

En luft-luftvärmepump kan även användas till luftkonditionering eller som avfuktare.

Luftvattenvärmepump

En luftvattenvärmepump består av en utedel och en innedel. Luftvattenvärmepumpen tar uteluften och omvandlar energin för att värma upp vatten. En luftvattenvärmepump lämpar sig att koppla till ett befintligt vattenburet värmesystem, som radiatorer eller golvvärme. Man får även sitt varmvatten uppvärmt av luftvattenvärmepumpen.

En modern luftvattenvärmepump kan ge mycket höga temperaturer vid -25°C ute. Den har även ett SCOP 5,1 vid -20°C.

Bergvärmepump

En bergvärmepump tar vara på värme i berget och omvandlar den till värme och varmvatten. För att utvinna värmen ur berget borras ett energihål där en kollektorslang läggs ner och fylls med bioetanol. Det är sedan kompressorn i bergvärmepumpen som utvinner energin från borrhålet och omvandlar den till värme och varmvatten till huset.

Energihålets djup avgörs av hur stort uppvärmningsbehovet är.

Frånluftvärmepump

En frånluftvärmepump återvinner luften som tas ur huset när den passerar genom ventilationssystemet och gör ny värme och varmvatten till huset.

Innova värmepumpar