Reparation och Reservdelar av värmepumpar

Om din värme- eller kylanläggning inte fungera kan vi komma ut och göra en felsökning. Vi är auktoriserat serviceombud för Nibe.

Du kan köpa nya filter, rengöringsvätskor och reservdelar genom oss.

Du kan även beställa tillbehör till din värmepump, som t.ex. ett värmepumpsskydd eller ett tak.

Vid beställning av felsökning är det bra om du kan uppge modell och serienummer på värmepumpen. Du kan t.ex. ta ett kort av dataskylten på din värmepump och skicka bilden till oss.

Innova värmepumpar